Yaşam Boyu Spor Sertifika Programı

Sertifika Programı Öneri Formu

Programın Adı YAŞAM BOYU SPOR
Programın Kısa İçeriği Bu programda, Yaşam Boyu Spor kapsamında hayatın içinde sporun önemini ve sportif performansı etkileyen birçok parametre antrenör, sporcu ve sedanter gözünden incelenerek merak edilen soruların cevapları aranacaktır. Program kapsamında Sporcularda Başarı ve Başarısızlık Denetim Odağı, Spor Psikolojisinde Uyarılmışlık, Kaygı ve Korku, Fiziksel Okuryazarlık, Performans Sporcularında Zihinsel Antrenman, Sportif Performansta Fiziksel ve Fizyolojik Performans Gelişimi, Toplumsal Cinsiyet ve Spor Hukuku ve ek olarak Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi konuları ele alınacaktır. Her bir modül iki saatten oluşmaktadır. Toplamda sertifika programı 14 saat olarak planlanmıştır.

Programın Amacı

 

 1.1 Sporcularda Başarı ve Başarısızlık Denetim Odağı (Seyhan HASIRCI)

Sosyal Psikolojinin önemli bir dalı olan Yüklemleme Kuramı ve Denetim odağı; Hayatın her alanında kendisinden söz ettirir.  Kişilerin başarı ve başarısızlıklarını ne şekilde algılayıp ve nasıl açıkladıkları ile ilişkilidir. Bu bağlamda Spor (Bireysel ve Takım) alanında da önemli bir yer tutmaktadır. Bu konu ile ilişkili gördüğümüz aşağıdaki başlıklarda modülmüzde detaylı incelenecektir.

a.            Yüklemleme Kuramı ve Denetim Odağı,

b.            Denetim Odağı Kavram ve Tanımı,

c.            Denetim Odağı ile Sportif Performans İlişkisi,

d.            Sonuç

1.2  Spor Psikolojisinde Uyarılmışlık, Kaygı ve Korku (Seyhan HASIRCI) 

Sporda başarıyı başka bir deyişle performansı olumlu yönde etkileyen bu üç değişken, istenilen düzeyde olmadığı durumlarda başarısızlık hep söz konusu olacaktır. Bu nedenle özellikle sporcuların uyarılmışlık düzeyleri, kaygı ve korkularının ayarlanması sonucunda başarıyı yakalayabilmek daha kolay olmaktadır! Bu bağlamda Spor psikolojisi ya da Spor Psikoloğu bu durumlarla ilgili çalışmalar yapar ve sporcunun performansını optimum seviyede tutmaya çalışır.  Bu modülümüzde bir spor psikoloğunun örnek vaka analizlerinden yola çıkarak sporcu performansına etkisi tartışılacaktır.

1.3. Fiziksel Okur-Yazarlık (Umut Davut BAŞOĞLU)

Yirminci yüzyılın ortalarından beri bu alanda çalışan yazarlar, fiziksel varlığımız yani vücudumuzun önemini ortaya koymuşlar ve bu anlayış, fiziksel okuryazarlık kavramının gelişiminin ardındaki temel güç olmuştur. Dolayısıyla fiziksel okuryazarlık, fiziksel varlığımızdan kaynaklanan insan potansiyelidir.

Bu modülde cevap arayacağımız sorular:

Fiziksel okuryazarlık kavramı nedir?

Rekreasyon açısından Fiziksel okuryazarlık kavramının önemi?

Spor yönetimi açısından Fiziksel okuryazarlık kavramının önemi?

Fiziksel okuryazarlıkta yurtdışı örnekleri?

Türkiye’de Fiziksel okuryazarlık?

1.4 Performans Sporcularında Zihinsel Antrenman (Esen KIZILDAĞ KALE)

İmgeleme, herhangi bir fiili alıştırma yapılmaksızın, yalnızca planlı ve yoğun bir şekilde hayal ederek (zihinde canlandırarak) yeni bir hareketin öğrenilmesi ya da zaten bilinen bir hareketin mükemmelleştirilmesi sürecidir

Bu modülde zihinsel antrenman ve imgeleme çatısı altında üzerinde duracağımız başlıklar;

İMGELEME PERFORMANSIMIZI ARTTIRMAYA NASIL YARDIMCI OLUR?

1.      Fiziksel Becerilerin Gelişimi

2.      Algısal Becerilerin Gelişimi

3.      Psikolojik Becerilerin Gelişimi

Sportif Performansta Fiziksel ve Fizyolojik Performans Gelişimi (Türker BIYIKLI)

‘’Sporcunun mevcut yeteneklerini ortaya koyduğu anlık verim’’ Sportif Performans tanımı üzerinden aşağıdaki parametreler üzerinde durulacaktır.

1. Branş Analizi

2. Performans Ölçümü

3. Değerlendirme

4. Antrenman Dizaynı

1.6         Toplumsal Cinsiyet ve Spor Hukuku (Aysu Melis Bağlan)

Amacı: Spor medyası, reklamları, tribün alışkanlıkları ve spor mevzuatını incelediğimiz bu oturumda ek olarak; Türkiye’de yaşanan örnek davalara/ vakalara yer veriyoruz.

1.7 Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi (Aysu Melis Bağlan)

Amacı: Birey bilinci üzerinden temellendirdiğimiz bu atölyede; evde, okulda, parkta, iş yaşamında karşımıza çıkan deneyimleri; Toplumsal Cinsiyet, Şiddet Türleri ve Güvenli İlişki istasyonları üzerinden oyunlaştırarak gerçekleştiriyoruz.

Programın Çıktıları*

1. Spor Psikolojisinde imgeleme, kaygı korku, uyarılmışlık hakkında bilgi sahibi olur.

2. Sportif performansta ve sedanterler için spor konusunda analiz değerlendirme antrenman / egzersiz dizaynı hakkında bilgi sahibi olur.

3. Fiziksel Okuryazarlığın önemini bilir, Türkiyede ve Dünyada Fiziksel Okuryazarlık kavramının kullanım alanlarına hakim olur.

4. Fiziksel, Algısal ve Psikolojik becerilerin gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.

5. Spor medyası ve tribün alışkanlıkları üzerinden sporda kadının yerini tartışır. Günümüz ve gelecekte sporda kadının önemi hakkında bilgi sahibi olur.

 

Hedef Kitle Antrenörler, sektör çalışanları, öğrenciler, spora ilgili sedanter bireyler
Program Süresi (Toplam Ders Saati) 14 Saat
Yüz Yüze / Online Ders Saati** Online – 14 saat
Kontenjan***
Eğitmen****

1. Prof.Dr. Seyhan HASIRCI (Nişantaşı Üniversitesi  Öğr. Üyesi)( Sporcularda Başarı ve Başarısızlık Denetim Odağı, Spor Psikolojisinde Uyarılmışlık, Kaygı ve Korku)

2. Doç.Dr. Umut Davut BAŞOĞLU  (Nişantaşı Üniversitesi  Öğr. Üyesi)(Fiziksel Okuryazarlık)

3. Dr.Öğr.Üyesi Esen KIZILDAĞ KALE (Nişantaşı Üniversitesi  Öğr. Üyesi) (Performans Sporcularında Zihinsel Antrenman)

4. Doç.Dr. Türker BIYIKLI (Nişantaşı Üniversitesi  Öğr. Üyesi) (Sportif Performansta Fiziksel ve Fizyolojik Performans Gelişimi)

5. Av. Aysu Melis BAĞLAN (Nişantaşı Üniversitesi Öğr.Gör) (Toplumsal Cinsiyet ve Spor Hukuku, Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi

Planlanan Gün 10-17-24-31 Mayıs ,7 Haziran 2022 (5 gün – 7 Modül)
Planlanan Başlangıç Saati***** 18:00
Planlanan Başlangıç Tarihi 10-17-24-31 Mayıs ,7 Haziran 2022 (5 gün)

 

Başa dön