Yaratıcı Yazarlık – Transmedya Hikayeciliği

Sertifika Programı Öneri Formu

 

Programın Adı Yaratıcı Yazarlık: Transmedya Hikayeciliği
Programın Kısa İçeriği

 Gündelik hayatımızda hepimiz belirli düzeyde hikayelerle temasta oluyoruz. Kitaplar, filmler, televizyon, online platformlarda veya herhangi bir şekilde arkadaşlarımıza veya ailemizle iletişimde olurken hikayeler anlatıyor, dinliyor ve seyrediyoruz. Bazen karışık bir hikâyenin bir parçasının üreticisi oluyoruz. Bu hikayelerle temas düzeyimiz sinema, etkileşimli web deneyimi, sosyal medya, oyunlar ve hatta sanal gerçeklik ortamında da olabiliyor.

Transmedya hikayeciliği ise geleneksel ve dijital ortamlarda belirli bir hikâyenin tasarlanması, paylaşımı ve deneyimlenmesi sürecidir. Bu tür bir hikâye anlatımı, yani belirli bir hikâyeyi farklı medyumlarda anlatma deneyimi eğlenmek, pazarlama veya sosyal değişimler için olabilir. Sertifika programı sürecinde transmedya hikayeciliğinin temellerini teorik ve uygulamalı boyutları ile öğreniyoruz.

Programın Amacı Öğrencilere farklı medya mecraları için metin yazmanın temel ilkelerini öğretmek
Programın Çıktıları*

– Farklı mecralarda içerik üretmenin estetik ve sanatsal boyutunu edinmek,

-Marka ve ürünlere, sosyal ve toplumsal sorunlara ilişkin içerikler üretmek,

-Hitap edilecek toplumun siyasi, kültürel ve ekonomik düzeyi doğrultusunda içerik hazırlama ve ilgi çekme, eğitme, katılımcı kültürün bir bileşenine dönüştürmek,

– Gündelik hayat içerisinde tüketici/üretici olarak katıldığı dijital evrene karşı daha eleştirel bir perspektiften bakmak,

-İçerik üretimi ve farklı mecralardaki anlatıları belirli bir amaç doğrultusunda yönetmek yetkiliğini elde etmek,

– Dijital kültürün bir parçası olan kişisel yayıncılık sürecinin pratik ve teorik ilkelerini edinmekle yaratıcı içerikler üretebilme,

-Dijital verileri kendi bağlamından kopararak yeni içerikler üretme, var olan kültürel yapılarla kendileri tarafından üretilmiş yapılar arasında ilişki karararak yeni bir anlatı biçimi oluşturmak,

Hedef Kitle

İçerik Üreticiler

· Pazarlamacılar, reklamcılar, tasarımcılar

Program Süresi (Toplam Ders Saati) 12 saat
Yüz Yüze / Online Ders Saati** Online
Eğitmen**** Dr. Öğr. Üyesi Ziyad Guliyev
Planlanan Gün Çarşamba günü.
Planlanan Başlangıç Saati***** 18:00
Planlanan Başlangıç Tarihi 11-18-25 Mayıs 2022 (3 gün)

 

Başa dön