Temel İlk ve Acil Yardım Sertifika Programı

Sertifika Programı Öneri Formu

 

Programın Adı Temel İlk ve Acil Yardım
Programın Kısa İçeriği Bu sertifika programı;

Genel İlkyardım Bilgileri
Hasta / Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Temel Yaşam Desteği (Pratik Uygulama)
Kanamalarda İlkyardım
Yaralanmalarda İlkyardım
Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Hayvan Isırmalarında İlkyardım
Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri konularını içermektedir
 

Programın Amacı Temel ilkyardım eğitiminin amacı; acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaktır
Programın Çıktıları* 1. İlkyardımda öncelikleri belirler (triyaj) ve uygular.

2. İlkyardım gerektiren durumlarda yapılacak uygulamaları bilir

3. Bebek, çocuk ve yetişkinde temel yaşam desteğini uygulayabilir,

4.Bebek, çocuk ve yetişkinde ileri yaşam desteğini yapabilir,

5.Travmatik vakalara acil yardım müdahalelerini açıklar,

6.Travmatik vakalara acil yardım müdahaleleri yapar.

Hedef Kitle Üniversite genelindeki tüm öğrenciler
Program Süresi (Toplam Ders Saati) 3 Hafta (10 saat)
Yüz Yüze / Online Ders Saati** Online
Kontenjan***  
Eğitmen**** Doç. Dr. Fadime Çınar, Dr.Öğr.Üy.Nuray Şahin Orak
Planlanan Gün Pazartesi
Planlanan Başlangıç Saati***** 18:00
Planlanan Başlangıç Tarihi 09-16-23 Mayıs 2022
Başa dön