Görüntü İşleme Teknikleri Sertifika Programı

Sertifika Programı Öneri Formu

Programın Adı GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ
Programın Kısa İçeriği GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE GİRİŞ (2 SAAT), TEMEL JAVA PROCESSING EĞİTİMİ (2 SAAT), TEMEL VİDEO VE KAMERA İŞLEMLERİ (2 SAAT), VİDEO BOYUTLANDIRMA VE GRİ TONLAMA (2 SAAT), GÖRÜNTÜ KESKİNLEŞTİRME VE BULANIKLAŞTIRMA (2 SAAT), GEOMETRİK TRANSFORMASYONLAR (2 SAAT), HİSTOGRAM EŞİTLEME (2 SAAT), ŞABLON KARŞILAŞTIRMA (2 SAAT)
Programın Amacı Katılımcılara temel düzeyde görüntü işleme bilgi ve beceri yetenekleri kazandırma
Programın Çıktıları* 1)      Öğrencilere Java’da piksel manipülasyon yeteneği kazandırma

2)      Temel düzeyde görüntü işleme okur yazarlığı elde edilmesi

3)      Günlük hayatta kullanılan görüntü keskinleştirme, bulanıklaştırma, zoom işlemlerinin teknik boyutta öğrenilmesi

4)      Görünü kalitesinin artırlması için histogram eşitleme yönteminin öğrenilmesi

5)      Örüntü tanımanın temeli olan şablon karşılaştırmanın öğrenilmesi

Hedef Kitle Matematik ve bilgisayar programlama alt yapısı olan herkes bu sertifika programına katılabilir.
Program Süresi (Toplam Ders Saati) 16 Saat
Yüz Yüze / Online Ders Saati** ONLINE
Kontenjan*** YOK
Eğitmen**** Dr. Öğr. Üyesi. İBRAHİM FURKAN İNCE
Planlanan Gün 14 Mayıs, 21 Mayıs ve 28 Mayıs 2022 Cumartesi
Planlanan Başlangıç Saati***** 12:00-17:00
Planlanan Başlangıç Tarihi 14 Mayıs 2022 Cumartesi
Başa dön