Excel Ortamında Muhasebe Uygulamaları Sertifika Programı

Sertifika Programı Öneri Formu

Programın Adı Excel Ortamında Muhasebe Uygulamaları
Programın Kısa İçeriği Excel ortamında, muhasebe uygulamalarına hazır halde veri tabanı oluşturmak, muhasebe defter girişlerinin gerçekleştirilmesi, amortisman hesaplama yöntemlerinin ve stok değerleme yöntemlerinin uygulanması ve nihai olarak Excel ortamında temel ve ek mali tabloların oluşturulması
Programın Amacı Bir işletmenin muhasebe ile ilgili uygulamalarının Excel ortamında gerçekleştirilebilmesi ve iş hayatında mali süreçlerin yönetimi hususunda yetkinlik kazandırmak
Programın Çıktıları* Muhasebe alanında genel olarak bilgi ve donanımın arttırılması

Excel programının kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımın arttırılması

Bir işletmenin mali süreçlerinin muhasebe ortamında kayıtlanması hususunda bilgi ve donanımın arttırılması

Bir işletmede farklı muhasebe uygulama ve yöntemlerinin uygulanması ve bu uygulamaların mali süreçlere olan etkisinin değerlendirilmesi hususunda yetkinliğin arttırılması

Bir işletmenin mali fonksiyonunun yönetimi hususunda yetkinliğin arttırılması

Hedef Kitle Muhasebe alanında bilgisini ve yetkinliğini ilerletmek isteyen profesyoneller, lisans ve yüksek lisans öğrencileri hedef kitleyi oluşturmaktadır.

Muhasebe-Finans alanında kariyer yapmak isteyen, çalıştığı kurumda bu alanda çalışan veya çalışmayı planlayan kişiler için uygun bir eğitimdir.

Program Süresi (Toplam Ders Saati) 12 Saat
Yüz Yüze / Online Ders Saati** Online
Kontenjan*** Yok
Eğitmen**** Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Anıl Sayiner
Planlanan Gün 4 Gün (13-20-27 Mayıs-3 Haziran)
Planlanan Başlangıç Saati***** 18.30
Planlanan Başlangıç Tarihi 13.05.2022
Başa dön